Úpravy projektů

Úpravy projektůV katalogových projektech rodinných domů se dají provést určité úpravy např. změna účelu místnosti, posuny a úpravy v nenosných příčkách, změny v profesích apod.

Některé změny lze provádět při realizaci rodinného domu. Vhodnost provedení změny doporučujeme konzultovat s našimi projektanty, možnost provedení také se stavebním úřadem, který vydá potřebné povolení. Pokud se úpravy týkají zásahu do nosných konstrukcí (úprava půdorysných rozměrů atd.), je nutné změnu provést projektantem, který má příslušné oprávnění a za zrealizovanou změnu přebírá zodpovědnost.

Nabízíme Vám vypracování úprav podle Vašich požadavků po předchozí konzultaci. Ceny úprav projektové dokumentace stanovujeme individuálně dle konkrétních požadavků stavebníka a rozsahu prací. Pokud stavebníkovi naše nabídka nevyhovuje, může využít našeho písemného souhlasu na vypracování změn jiným projektantem. Souhlas poskytujeme bezplatně a bude zaslán s projektem. Popis úpravy je nutné zaslat současně s objednávkou projektu.

Zrcadlový obraz

Naše firma nabízí všechny uvedené projekty i jako zrcadlové obrazy, pokud Vám původní řešení nevyhovuje zejména z hlediska orientace domu na světové strany. Celý projekt včetně instalací obdržíte za stejnou cenu jako projekt původní.Zrcadlovou variantu si můžete zobrazit u každého projektu v naší nabídce.

Úpravy projektů jsou přípustné pouze s písemným souhlasem firmy ERLIS projekt, s.r.o.

Nahoru