Obloukové překlady

Výhodou použití obloukových prefabrikovaných překladů je usnadnění, zlevnění a zrychlení práce, tvarová přesnost (odpadají nepřesnosti při osazování výplní otvorů) a v neposlední řadě se zefektivní dokončovací práce v omítkách a na fasádě.

 

V současné době se výstavba rodinných domů ubírá směrem k používání více přírodních materiálů a tím návratu k přírodě. S tímto souvisí i větší obliba začleňování obloukových prvků ve stavbách, čímž se posiluje tok pozitivní energie v domech. Tomuto trendu výrazně napomáhá používání obloukových překladů ATBET vyráběných jako prefabrikát. Odpadá tím nutnost složité výroby tvarového bednění přímo na stavbě.

Obloukové překlady slouží k vytváření

  • nadpraží obloukových oken
  • obloukových dveří
  • oken s předokenní nebo bezpečnostní roletou
  • klenutých stropů - sklepy
  • volných otvorů zděných stavebních konstrukcí
  • ploty, výklenky, kruhové otvory, ....
  • Obloukové překlady pro sklípek

Doporučujeme
V projektech firmy ERLIS, projekt s.r.o. jsou zapracovány obloukové překlady firmy ATBET.

Firma ATBET - atypický beton vyrábí a dodává certifikované obloukové překlady pro všechny druhy zdiva.

Příprava výroby začala v průběhu roku 2002 a již počátkem roku 2004 firma ATBET zahájila výrobu tohoto nového produktu - obloukových překladů ze železobetonu, které jsou určeny především pro vytvoření nadpraží volných otvorů, dveří, oken a stropů. Jsou vhodné pro stavbu a rekonstrukce klenutých zahradních a vinných sklepů, podloubí, plotů, výklenků, kruhových otvorů a vytvoření otvoru pro použití a montáž zapuštěné před okenní rolety.

Popis produktu

Obloukové železobetonové překlady se vyrábějí na otvory o světlosti od 60 cm až 4,5 m ve dvou skladebních šířích 11,5 cm a 14 cm a nenosné příčkové od síře 7 cm. Mají kruhovou střednici a tvar půlkruhu a nebo jsou sníženy na výšku menší než poloměr kruhové střednice. Jde o prefabrikát vyráběný betonováním do přesných forem.

Podle použití a požadavků je možné překlady rozdělit do dvou skupin:

Překlady vyráběné v ucelených rozměrových řadách. Snížené obloukové překlady (SOP) a radiusové obloukové překlady (ROP)
Překlady vyráběné na zakázku v rozměrech, dle přání a potřeb jednotlivého zákazníka. Atypické snížené obloukové překlady (ASOP) a atypické radiusové obloukové překlady (AROP)
Stanovení dovoleného namáhání a výsledné hodnoty dovoleného zatížení jsou podrobně popsány v technických informacích firmy a na www.atbet.cz.

Obloukové překlady vyráběné firmou ATBET se skládají na otvor k sobě a v místě výplně otvorů se vkládá tepelná izolace pro přerušení tepelného mostu. Při stavbě stropů se překlady naskládáním k sobě vytvoří pohledově celistvý prostor. Vložením mezi jednotl

  • Střechy
Nahoru