Výplně otvorů, okna, střešní okna, vrata

Střešní okna VELUX

Střešní okna VELUX

Pohled z okna je stejně důležitý jako světlo a vzduch procházející střešním oknem. Při výběru velikosti a počtu střešních oken je dobré uvažovat v širších souvislostech. Pro dostatečné prosvětlení místnosti platí zásada, že zasklená plocha by měla činit nejméně 10 % plochy podlahy. Svoji významnou roli hrají různé aspekty, jako jsou symetrie místnosti, atmosféra v podkroví, optimální výhled apod.

Okna Vekra

Okna Vekra

Okno zajišťuje přirozené osvětlení interiéru, zprostředkovává větrání a umožňuje kontakt člověka s vnějším okolím. Patří mezi nejdůležitější funkční díly budovy. Požadují se od nich různé mechanické, tepelně technické, akustické a světelně technické vlastnosti a dlouhodobá odolnost vůči atmosférickým a jiným vlivům. Jejich mnohostranná funkce má rozhodující vliv na provoz budov, jejich vzhled a kvalitu vnitřního prostředí. V energetické bilanci mají specifické postavení, neboť bývají zdrojem mimořádných ztrát tepla v porovnání s neprůsvitným pláštěm a zároveň mohou poskytnout do bilance přínosy tepla ve formě tzv. tepelných zisků.

Nahoru