Fasády, omítky, stěrky, podlahy, zateplení

Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu. S těmito výrobky se setkáte i v našich projektech.

DIVIZE WEBER

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: +420 272 701 137
fax: +420 272 011 930
e-mail: info@weber-terranova.cz
web: www.weber-terranova.cz

NAŠE VÝZNAČNÉ VLASTNOSTI

Pracovní angažovanost a oddanost zaměstnanců

Lidé jsou hlavním aktivem a středem pozornosti organizace společnosti Weber. V každodenním životě projevují zaměstnanci Weber vysokou angažovanost a oddanost cílům společnosti, usilují o vynikající výsledky a přispívají k výkonnosti a rozvoji společnosti Weber. Přinášet inovace a nabízet vysokou hodnotu našim zákazníkům můžeme jedině tehdy, když budou Weber lidé odhodláni naslouchat potřebám zákazníků a poskytovat vynikající služby.

Široké sdílení znalostí

společnost Weber s cca 10,000 zaměstnanci ve více než 52 zemích, může čerpat z velmi širokého zdroje znalostí po celém světě. Naše přání a schopnost učit a učit se co nejrychleji od ostatních nám pomáhá vyvíjet kvalitnější a rychlejší řešení pro naše zákazníky, ať jsou kdekoli.

Blízkost

Mezinárodní okruh působnosti společnosti Weber doplňuje její místní působnost v každé zemi. Řešení jsou vždy navrhovaná místně podle místních potřeb a zvyků. Výrobky jsou vyráběny v národním nebo dokonce regionálním měřítku, v úzkém kontaktu s našimi zákazníky.

Přátelskost a ohleduplnost

Vztahy, které se snažíme budovat, nejsou prostým vztahem dodavatel - zákazník. Podporujeme osobní vztahy a věříme, že veškeré připomínky a návrhy stojí za uvážení.

Dlouhodobé a úspěšné vztahy se zákazníky

Mimo kvalitu a výkonnost výrobků jsme se zavázali poskytovat služby našim zákazníkům v úzkém, dlouhodobém vztahu, na základě kooperativní metody "win-win". Zavázali jsme se zlepšovat jejich pracovní podmínky a pomáhat jim rozvíjet jejich vlastní znalosti a činnost.

Naše představa trhu

Ve Weber věříme, že to na čem nejvíce záleží ve stavebnictví, je starat se o lidi a jejich prostředí.

Příslib naší značky

Pro ty, kdo navrhují, pro ty, kdo vyrábějí, pro ty, kdo staví a pro ty, kdo žijí v budovách.

Starat se o bezpečnost a užitek všech. Dělat život jednodušší, praktičtější a pohodlnější.

Starat se o lidi. Naslouchat, na čem lidem záleží, a brát v úvahu jejich potřeby. Pomáhat všem růst.

Reagovat na množství výzev dnešního světa a přizpůsobovat se různorodosti životů, které v něm existují.

Starat se o dnešek. Ale též se starat o budoucnost. Převzít zodpovědnost za vedení změn a budování zítřka, který bude v harmonii s jeho prostředím.

Staráme se o naši dlouhodobou odpovědnost.

Nahoru