Vnitřní instalace

Zdravotechnika, vytápění, elektro

Zdravotně technické instalace

Pro rozvody kanalizace a vody se nejčastěji používají plasty. Rozvody se většinou navrhují v podlahových vrstvách a svislých stěnách. Montáž rozvodů svěřujeme specializovaným odborným firmám, které by měly vždy poskytnout garance a záruku za kvalitu provedení instalačních prací. Totéž platí pro rozvody plynu.

Systémy vytápění

S růstem cen energií a tepla narůstají nároky na kvalitní řešení systému vytápění rodinného domu. 

Podle způsobu vytápění se v rodinném domku dělí systémy na klasické rozvody k radiátorům v jednotlivých místnostech a na vytápění podlahové. Výhodou vytápění pomocí radiátorů je snadná a rychlá ovladatelnost tepelné pohody v jednotlivých místnostech. Podlahové vytápění má podstatně delší dobu náběhu, ale vytváří příjemný pocit tepla rovnoměrně v celém domě. Oba tyto systémy lze kombinovat, např. podlahové vytápění použijeme v koupelnách a v místnostech s vyšší světlou výškou především v přízemí rodinného domu a radiátory v ostatních místnostech.

Alternativní zdroje tepelné energie

V současné době se jeví velice zajímavou volbou zdroje vytápění pořízení tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii ze země nebo vzduchu a tím zaručuje provoz s minimálními finančními nároky.

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody

Elektroinstalace ve stavbách rodinného domu musí být řádně projektově zpracována, včetně návrhů rozvaděčů. Rozvody se provádějí výhradně měděnými vodiči. Skříňky rozvaděčů bývají nejčastěji plastové.

Slaboproudé rozvody se provádějí během stavby rodinného domu. Jde o rozvody telefonní, televizního signálu, či kabelové televize, domácího zvonku, zabezpečovacích systémů a počítačové sítě. Při vlastní výstavbě provádíme většinou tzv. zatrubkování a vlastní montáž svěřujeme specializovaným firmám. Zatrubkování je nutno provést dle návrhu specializované firmy.

Vnitřní instalace – závěr

zdravotně technické instalace a elektroinstalaci zadejte specializované odborné firmě, která poskytne odpovídající garanci a záruku

podle dispozičního uspořádání a způsobu užívání jednotlivých místností v domě instalujte odpovídající systém vytápění a regulace – ušetříte provozní náklady

alternativní zdroje tepelné energie budou v budoucnosti neodmyslitelnou součástí provozu celého domu

Nahoru