Aktuality

Pasivní dům Heluz Triumf, virtuální prohlídka

RD triumf

Vzorový pasivní dům - HELUZ TRIUMF

V areálu českobudějovického výstaviště Vás zveme na prohlídku cihlového rodinného domu v pasivním standardu, na kterém se projekčně podílíme.

Pro všechny, kdo by si chtěli prohlédnout výstavbu vzorového pasivního domu HELUZ Triumf a nedostanou se do Českých Budějovic jsme připravili video s realizace - prohlédnout

Stavbu realizovala firma HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s..
Dům s jednovrstvou cihelnou obvodovou konstrukcí potvrzuje, že pasivní dům lze postavit i touto technologií a nemusí jít pouze o dřevostavbu nebo budovu s těžkou obvodovou konstrukcí doplněnou o silnou vrstvu tepelné izolace.
V České republice zatím pasivní dům, jehož obvodovou konstrukci by tvořilo jednovrstvé cihelné zdivo bez dodatečné tepelné izolace, nestojí. S použitím tradičního materiálu s klasickým způsobem výstavby a po vybavení technologiemi, jako jsou rekuperace a fotovoltaické panely, lze u cihlového rodinného domu dosáhnout třídy energetické náročnosti A, splnit požadavky pro pasivní domy a zajistit téměř nulovou potřebu energie.

Předpoklady pro dosažení pasivního standardu

 • kvalitní projekt domu
 • dobře izolovaná celá obálka domu: stěny, střecha, podlaha
 • okna s izolačním trojsklem
 • neprůvzdušnost domu, dokonalé utěsnění
 • řízené větrání s rekuperací tepla
 • Projektová dokumentace - koncept budovy

Při projektování je nutné optimalizovat všechny prvky, jako je velikost budovy, její tvar, orientace ke světovým stranám, návrh vnitřní dispozice, konstrukční řešení, velikost a umístění oken, návrh vytápění a větrání.
Dům má jednoduchý, kompaktní tvar bez apsid. Střecha je pultová s mírným spádem a se sklonem k severní straně. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený. Svou typologií je vhodný pro rovinatý, případně mírně svažitý terén. Užitná plocha činí 139,7 m2, zastavěná plocha 90,75 m2. Minimální světlá výška je 2,25 m. Dispoziční řešení odpovídá objektu pro bydlení 4–6 členné rodiny a zohledňuje orientaci ke světovým stranám. Počítá se s plnohodnotným využitím místností ve 2.NP. V přízemí se nachází obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC, ložnice pro hosty a technická místnost. Z obývacího pokoje a pokoje pro hosty je vstup na terasu. V patře je ložnice, dva dětské pokoje, šatna, koupelna a WC se sprchovým koutem. Dispozice domu umožňuje přistavět garáž.

Masivní cihelné zdivo a pasivní domy

Typickými znaky domů s obvodovou konstrukcí z jednovrstvého cihelného zdiva jsou snadná proveditelnost, dlouhá životnost a příjemné mikroklima. Cihelné bloky prošly za posledních
25 let velkým vývojem a jejich tepelněizolační parametry se zvýšily téměř 10krát. Díky vyplnění dutin cihelných bloků tepelnou izolací se dosáhlo součinitele prostupu tepla 0,11 W/m2K, což s přehledem vyhovuje normou doporučené hodnotě pro pasivní domy. Další zvyšování tepelněizolačních parametrů zdiva je již neekonomické a nemá zásadní význam. Je proto třeba zaměřit se na správnou volbu ostatních konstrukcí tvořících obálku budovy, optimální řešení detailů a vybavení domu technologiemi, které jsou klíčové pro minimalizaci nákladů na provoz objektu.

Konstrukční řešení

Objekt má nadstandardní založení na železobetonové základové desce (tl. 260 mm, beton C20/25). Deska je od štěrkového podloží izolována 35–50 centimetrovou vyspádovanou tepelněizolační vrstvou z hutněného násypu pěnového skla.

Tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí

 • Konstrukce U (W/m2K) R (m2K/W)
 • Střecha (7 °) 0,09 10,94
 • Stěna vnější 0,11 8,92
 • Okna 0,61
 • Podlaha na terénu 0,13 7,52

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem = 0,14 W/(m2.K) Uem < 0,22 W/(m2.K), požadavek pro energeticky pasivní RD je splněn.
Měrná potřeba tepla na vytápění EA = 15 kWh/(m2.a) EAmax = 20 kWh/(m2.a), požadavek pro energeticky pasivní RD je splněn. Celková tepelná ztráta objektu (včetně větrání) Q = 2,59 kW

Pro splnění náročných požadavků z pohledu těsnosti obvodových konstrukcí včetně podlahy byla provedena vodorovná vodotěsná izolace podlahy z asfaltových pásů, svařovaná, s plynotěsným utěsněním prostupů. Boční strany základové desky jsou opatřeny extrudovaným polystyrenem o tloušťce 14 cm. Tato tepelná izolace překrývá i soklové zdivo tvořené jednou a zčásti dvěma řadami cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací HELUZ Family 38 2in1. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k výšce budoucího upraveného terénu kolem objektu.

Obvodová konstrukce je tvořena jednovrstvou masivní stěnou z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 vyplněných integrovaným expandovaným polystyrenem, které jsou vyzděny na celoplošnou tenkovrstvou maltu. Součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11 W/m2K. Pro vazby rohů a vyzdívání ostění a parapetů otvorů byl využit doplňkový sortiment – cihly krajové a krajové poloviční s kapsou pro vložení tepelné izolace.

Nad otvory byly osazeny nosné keramické překlady HELUZ doplněné izolací z šedého polystyrenu tl. 22 cm. Na jižní a západní straně objektu byly použity nosné roletové a žaluziové překlady se schránkou pro venkovní stínicí systémy. Všechny překlady byly uloženy do tepelněizolační malty.

Strop nad 1. NP je keramický polomontovaný z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Obvodové zdivo je v rovině stropu ukončeno věncovkami, které byly pro zvýšení tepelněizolačních vlastností vysypány polystyrenem. Kvůli eliminaci tepelného mostu v rovině stropu byl podél věncovek uložen šedý polystyren tloušťky 20 cm.

Strop nad 2. NP je zároveň nosnou konstrukcí střechy. Tvoří jej keramobetonové stropní panely uložené ve spádu 7°. Masivní nosná konstrukce střechy má schopnost akumulovat teplo a díky tomu nebude docházet k přehřívání místností v patře.

Tepelnou izolaci střechy tvoří desky z PUR pěny v celkové tl. 30 cm. Důležitou součástí obálky budovy jsou speciální okna pro pasivní domy s tepelněizolačními skly od firmy Sulko. Uplatnil se zcela nový profil rámů oken speciální způsob osazení oken do obvodové konstrukce. Kromě nadstandardních tepelněizolačních vlastností obálky budovy je nutné pro dosažení pasivního standardu zajistit její vzduchotěsnost. Na tu má přímý vliv kvalita provedení jednotlivých konstrukcí včetně detailů. Dosažení hodnoty vzduchotěsnosti n50 ≤ 0,6 h–1 má přímý vliv na účinnost zpětného získávání tepla při nuceném větrání. Jednou z výhod zvoleného konstrukčního řešení je, že u masivní cihelné obvodové konstrukce a střešního pláště se vzduchotěsnost zajistí spolehlivě vrstvou vnitřní omítky.

Technické zařízení budovy

Zdrojem tepla a TV je integrovaný zásobník osazený elektrickými topnými spirálami napájenými primárně střešním fotovoltaickým systémem. Objem zásobníku je 500 l. V letním období, kdy je energie přebytek, uchovává se v bateriích a je využívána např. pro zajištění osvětlení v objektu. Získaná energie dostupná v kterýkoli okamžik, ne pouze v době, kdy sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely.
Vytápění je zajištěno otopnými tělesy ve 2.NP a podlahovým vytápěním v přízemí. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení byla zvolena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 % pro výkon cca 200 m3/hod. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla je zároveň nutnou podmínkou pro dosažení nízké potřeby tepla na vytápění.

V případě zájmu o projekt pasivního domu se obraťte na nás, vlastníme certifikát Pasivhaus a s projektováním těchto domů máme bohaté zkušenosti.

HELUZ deklaruje ekologickou výrobu

Heluz jako jediný výrobce cihel deklaruje ekologickou výrobu

Se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o stavební výrobky s vyšší přidanou hodnotou ve formě nižších environmentálních dopadů narůstá certifikaci EPD (Environmentalní prohlášení o produktu) důležitost. Toto osvědčení, jakožto jediný tuzemský výrobce cihelného stavebního materiálu, získala společnost Heluz cihlářský průmysl v.o.s., nově však rozšířené na veškerou svou produkci.

Do současnosti se Heluz mohl chlubit certifikátem EPD na produkci cihel závodu v Hevlíně, který je jedním z nejmodernějších výrobních závodů a právě zde jsou vyráběny cihelné bloky s těmi nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi ve střední Evropě. Vybaven tou nejmodernější technologií, umožňuje nejvíce ekologickou výrobu cihel. K datu 7.9. 2015 získal výrobce certifikaci EPD na veškerou svou produkci, a to ve všech výrobních závodech na území ČR a znovu tak dokazuje, že otázku životního prostředí nebere na lehkou váhu. „Chtěli jsme ukázat, že cihly, i přesto, že se pálí v peci a spotřebují při svém vzniku hodně energie, nejsou tak neekologické, jak se rádo tvrdívá.", řekl Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., produktový manažer společnosti Heluz.

Environmentální prohlášení o produktu je dokument shrnující možné environmentální dopady daného produktu s ohledem na jeho celý životní cyklus. Je to dokument, který, podobně jako v případě cihel, zvyšuje konkurenceschopnost výrobku nejen na mezinárodním, ale v poslední době i na tuzemském trhu. Potenciálním zákazníkům navíc přináší důvěryhodné environmentální informace o produktu, čímž boří mýty o environmentálních dopadech některých výrobků, které se dlouho neoprávněně drží v podvědomí lidí.

Certifikát EPD bude mít v roce 2016 nově vliv i na čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Při výstavbě rodinných domů mohou tedy investoři, kteří při stavbě svého domova použijí materiál s vydaným EPD, žádat o navýšení dotační částky.

EPD-Heluz

Klasika, nebo inteligence?

news-01Inteligentní elektroinstalace eliminují nedostatky klasických systémů. U klasické elektroinstalace je většinou pro každou funkci domu použit specializovaný řídicí systém. A to ať mluvíme o vytápění, klimatizaci, nebo např. o zavlažování zahrady.

Důsledkem je velké množství kabelů, několik jednotek pro řízení jednotlivých systémů, vysoký počet ovládacích prvků atd. Velmi složitá je jakákoli pozdější změna systému, která se často neobejde bez zásahu do elektroinstalace. Z hlediska montáže a provozních nákladů je toto řešení neefektivní a

news-02

 drahé. Inteligentní elektroinstalace naopak přináší jak komfortní obsluhu, jednoduché nastavení a změnu všech požadovaných funkcí budovy, tak úspory energií.

Nahoru