Inženýrská činnost

inz.cinnost1Před vlastní realizací a během stavby využijte naši nabídku na:

 - vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby

 - jednání se stavebním úřadem a se spravci sítí

- jednání s dotčenými orgány státní správy

 - komunikace se sousedy

 - zajištění radonového měření, geologického průzkumu

- technický dozor investora

 - stavební dozor

Cena za jednotlivé služby se stanoví dle rozsahu prací.

Nahoru