Financování stavby

FinancováníPředstavy o tom, jak bude vypadat váš dům, jsou uloženy ve stavebních plánech a abyste se stavbou už skutečně mohli začít, zbývá jediné – vyřídit hypotéku.

Hypotéka na stavbu domu

Už víte, jakou banku oslovíte, k jakému účelu hypotéku potřebujete, jaká je celková finanční náročnost vašeho investičního záměru i kolik chcete půjčit. Znáte svoje finanční možnosti a víte, kolik můžete měsíčně splácet, aby zatížení vašeho rodinného rozpočtu nebylo příliš velké. přesto jako stavebníci řešíte navíc otázky, které by vás při koupi domu nebo bytu netrápily. Například, poskytne mi banka hypotéku také na pořízení stavebního pozemku?

Úvěr na pozemek i stavbu

Z hypotečního úvěru můžete financovat koupi pozemku i vlastní výstavbu. Pochopitelně za určitých podmínek:

Hypotéka na koupi pozemku – parcela musí být určena k zastavění, což dokládá vydané stavební povolení, nebo územní rozhodnutí, popř. regulační plán. V budoucnu může banka poskytnout klientovi i druhý úvěr na výstavbu domu.

Hypotéka na koupi pozemku a výstavbu současně – banka poskytne zájemci po předložení uzavřené kupní smlouvy na pozemek a stavebního povolení včetně rozpočtu či smlouvy o dílo k budoucí stavbě.

Hypotéka na výstavbu nemovitosti – lze ji zajistit pozemkem či jinou nemovitostí, podmínkou je také předložení podkladů k výstavbě včetně rozpočtu či smluv o dílo. Pokud je hypotéka zajištěna jen pozemkem, je možné použít prostředky z ní pouze do výše 70 jeho hodnoty. V okamžiku, kdy je rozestavěná stavba zapsána do katastru nemovitostí, je možné ji zastavit bance a úvěr dále čerpat.

Hypotéka na rozestavěnou nemovitost (resp. dostavbu nemovitosti) – stavba musí být zapsána v katastru nemovitostí, což předpokládá, že je již patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Bance stačí předložit list vlastnictví na pozemek a geometrický plán zaměřené stavby s razítkem katastru nemovitostí.

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky na stavbu
Žádost o úvěr, včetně údajů o příjmech a výdajích domácnosti (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky atd.)

Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu žadatele o hypotéku, případně spoludlužníků či ručitelů. Pokud máte i jiné pravidelné příjmy, jimiž si přivyděláváte, můžete je doložit a zvýšit si tím svou bonitu. Dále se předkládají doklady umožňující doložení vašich výdajů a závazků (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky, směnky, rozhodnutí soudů apod.). Existuje také možnost vzít si Hypotéku bez doložení příjmu, kterou nabízí Hypoteční banka, u níž nedokládáte vaše příjmy ani výdaje a můžete si půjčit až do 50 hodnoty nemovitosti.

Podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo – originál aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, originál snímku katastrální mapy (geometrický plán pouze v případě, kdy ještě není stavba zapsána do katastru), nabývací titul k nemovitosti, kde je uveden současný vlastník i to, zda na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno, ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (pokud se nerozhodnete pro odhad provedený přímo bankou).

Stavební povolení, nebo doklad o ohlášení stavebních prací, u drobných oprav jen stanovisko technika banky.

Smlouva o dílo, příp. smlouva o budoucí smlouvě o dílo, nebo smlouva o výstavbě (v případě staveb realizovaných dodavatelským způsobem) nebo rozpis prováděných prací u staveb realizovaných svépomocí.

Projektová dokumentace stavby, u které se vyžaduje jen základní výkresová dokumentace (technická zpráva, situace, půdorysy, řezy), harmonogram stavby a sestavení rozpočtových nákladů stavby.

Doklad prokazující případný dostatek vlastních prostředků určených na investici do nemovitosti (za vlastní peníze se považují například úspory, vklady či úvěr ze stavebního spoření, půjčka od jiné banky či třetí osoby) a případně doklad o zaplacení již provedených stavebních pracích.

Výše uvedený výčet není úplný, může se případ od případu lišit.

Související partneři

Financování

Financování

Úrokové sazby jsou v současné době na tak nízké úrovni, že by byla škoda hypotéku nebrat v úvahu. Při pětileté fixaci není problém získat hypotéku i kolem 2 procent. S hypotékou nemusíte platit žádný poplatek za sjednání úvěru nebo vedení úvěrového účtu. Po třech, pěti letech (podle délky nastavené fixace) si můžete hypotéku refinancovat a získat ještě výhodnější sazbu.

Modrá pyramida

Modrá pyramida

Proměníme Vaše sny a přání ve skutečnost Poradíme vám, jak sladit své cíle s finančními produkty tak, aby vaše peníze pracovaly pro vás. Úvěry na bydlení, spoření, investice i pojištění: to vše vám poskytneme v rámci našeho finančního poradenství.

Finance ERLIS projekt

Finance ERLIS projekt

FINANCE ERLIS projekt – s námi ušetříte až 14 700,-Kč  

Nahoru