Zahrada a okolí

Je třeba si také uvědomit, že zahrada roste do krásy postupně, během několika let, za předpokladu kvalitní a pravidelné údržby. Jako jste nezačali bez projektu stavět dům, neměli byste také zahradu zakládat bez předem promyšleného plánu.

Jenom tak dosáhnete, aby se dům a zahrada prezentovali jako jeden celek. Proto byste se měli obrátit na zahradního architekta. Zahrada se může skládat z několika částí, které tvoří dohromady jeden celek, je to např. část obytná, část užitková, část určená pro sport a hry vašich dětí atd.

Co tvoří zahradu?

Nedílnou součástí zahrady jsou prvky, jako jsou terénní modelace, zídky, schodiště, zpevněné plochy, vodní prvky, prvky drobné architektury (treláže, pergoly, altány, krby, oplocení) a samozřejmě rostliny (vzrostlé stromy, solitérní keře, keřové skupiny, popínavé rostliny, trvalkové záhony, trávníky, vč. předpěstovaných travních koberců, rostliny v nádobách, vodní rostliny). Z množství nabízených rostlin je možné vytvořit zahradu, která bude lahodit vašemu oku po celý rok, na jaře kvetoucími cibulovinami a keři, v létě záhony trvalek, růží a kvetoucích keřů, na podzim barvami plodů a olistění, v zimě stálezelenými dřevinami, zajímavou kůrou u listnatých dřevin a okrasnými travinami.

Související partneři

Zahradnické úpravy

Zahradnické úpravy

Nedílnou součástí domu je zahrada. Zahrada je rozšířený obytný prostor, který tvoří s domem jeden harmonický celek, zahrada dům dotváří a začleňuje ho do okolní krajiny nebo městského prostředí. Obyvatel domu by se v zahradě měl dobře cítit, aby mu sloužila k relaxaci a odpočinku. Zahrada by měla nejen naplňovat požadavky majitele, ale také respektovat okolní krajinu a ducha místa.

Nahoru