Schody a schodiště

Schodiště je konstrukce, která umožní komunikační spojení různých výškových úrovní. Schodiště v domech obvykle spojují jednotlivá podlaží. Mají být pohodlná, dostatečně široká, osvětlená. Skládají se ze schodišťových ramen a podest. Volný prostor mezi rameny se nazývá zrcadlo. Schodišťové stupně vytvářejí jednotlivá ramena a jsou to prvky, které umožňují překonat určitou výšku a délku jedním normálním krokem. Horní plocha stupně se nazývá stupnice, přední plocha podstupnice a boční plochy se nazývají čela.

Obecné rozdělení schodišť

Schodiště lze rozdělit podle typu na točitá

  • segmentová
  • bočnicová
  • atypická

Dle použití

  • interiérová
  • exteriérová

Dle použitého materiálu

  • celodřevěná
  • celokovová
  • betonová s obkladem (dřevem nebo keramickou dlažbou)
  • kombinovaná

Dřevěné a ocelové schodiště jsou uzavřené, se stupnicí a podstupnicí, nebo otevřená, se stupnicí a bez podstupnice. U betonových schodišť se obkládají stupnice, podstupnice je možné obložit stejným materiálem jako stupnice nebo se řeší omítkou.

Součástí schodiště je zábradlí na straně volného prostoru nebo madlo kolem zdí. Jako materiál zábradlí a madel se využívá dřevo, ocel, jejich kombinace, výplní zábradlí mezi jednotlivými sloupky je možné použít dřevo, sklo, ocelové prvky povrchově upravené a kombinace těchto materiálů. Zvláštním typem schodišť jsou stahovací schůdky do půdního prostoru nad obytným podkrovím.

Nahoru