Výplně otvorů

Okno zajišťuje přirozené osvětlení interiéru, zprostředkovává větrání a umožňuje kontakt člověka s vnějším okolím. Patří mezi nejdůležitější funkční díly budovy. Požadují se od nich různé mechanické, tepelně technické, akustické a světelně technické vlastnosti a dlouhodobá odolnost vůči atmosférickým a jiným vlivům. Jejich mnohostranná funkce má rozhodující vliv na provoz budov, jejich vzhled a kvalitu vnitřního prostředí. V energetické bilanci mají specifické postavení, neboť bývají zdrojem mimořádných ztrát tepla v porovnání s neprůsvitným pláštěm a zároveň mohou poskytnout do bilance přínosy tepla ve formě tzv. tepelných zisků (např. sluneční svit).

Při návrhu a posuzování výplní je nezbytné obě složky zvažovat a dále zohlednit hygienické požadavky na přirozené osvětlení a oslunění místností. Zároveň je třeba zvážit vliv maximální hodnoty tepelného zisku (nebezpečí vzniku nepohody vysokou teplotou vzduchu) a jeho reálné využití v energetické bilanci. Míra využití závisí zejména na akumulačních vlastnostech stavební konstrukce a pružnosti otopné soustavy (individuální regulace místností).

Co znamená hodnota U?

Konstanta U (nazývaná koeficient tepelného prostupu) udává tepelný výkon, který unikne 1 metrem čtverečním stavebního dílu při teplotním rozdílu 1 K. Teplotní rozdíl se měří mezi vzduchem venkovním a vzduchem v místnosti. Pro názornost – pokud v zimě panují desetistupňové mrazy a v místnosti topíme na 20 oC, uniká nám oknem o ploše 1 m2 a koeficientu U = 3 tepelný výkon 90 W. K udržení stálé teploty v místnosti musíme tuto tepelnou ztrátu dokrývat tepelným zdrojem, který spotřebovává placenou energii.

Denní osvětlení. Pro velikost oken v jednotlivých místnostech je důležitý požadavek denního osvětlení. Místnosti mohou mít jednostranné osvětlení, boční dvoustranné osvětlení nebo boční a horní kombinované osvětlení.

Větrání místností

Okno je z hlediska výměny vzduchu stále nejdůležitějším prvkem větracího systému. Nejvhodnější jsou okna se spodním a horním ventilačním křídlem, bezpodmínečně nutné je alespoň horní ventilační křídlo. Z hlediska větrání jsou výhodnější místnosti s oboustranně umístěnými okny, je však nutno uvážit i jejich nevýhody – větší plochu obvodového zdiva a dispoziční problémy.

Související partneři

Interiérové dveře

Interiérové dveře

Dveře jsou nezbytnou součástí každého domu. Nejenže dělí jednotlivé místnosti a zajišťují tak potřebné soukromí jeho obyvatel, tvoří i výrazný estetický prvek. Doba, kdy se stavebník musel spokojit pouze s ocelovými zárubněmi a nevzhlednými dveřmi, je dávno pryč. Dnešní trh nabízí velmi širokou nabídku kvalitních a esteticky zdařilých interiérových dveří včetně obložkových zárubní, které vyhoví jakémukoliv stylu interiéru a podtrhnou jeho jedinečnost.  

Stavební pouzdra, posuvné dveře, zábradlí, schody

Stavební pouzdra, posuvné dveře, zábradlí, schody

Nevíte si rady jak vybrat správný typ stavebního pouzdra? Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi se Vám budeme ochotně věnovat! Stavební pouzdra firma JAP vyrábí v provedení pro jednokřídlé i dvoukřídlé posuvné dveře do sádrokartonové i zděné příčky.

Nahoru