Cihelný systém pro úsporné a zdravé bydlení

Rostoucí ceny energií zvýšily poptávku po stavebních materiálech, které díky svým parametrům zajistí energeticky úsporné bydlení. Materiál pro hrubou stavbu představuje přibližně desetinu celkových nákladů na stavbu, ale jeho vlastnosti významně ovlivňují výši výdajů na provoz domu i kvalitu jeho vnitřního prostředí.

Výhody cihelného materiálu

Obvodové zdivo z cihelných bloků HELUZ nové generace splňuje požadavky na nízkoenergetické a pasivní stavění bez dodatečného zateplení a zároveň má dostatečnou pevnost umožňující výstavbu vícepodlažních objektů.

Tento tradiční přírodní stavební materiál má navíc řadu dalších vynikajících vlastností, které zajistí uživatelům domu optimální mikroklima pro zdravé bydlení.

Schopnost akumulace cihelného zdiva zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty v závislosti na změnách teploty vnější. Díky výdeji naakumulovaného tepla místnost při teplotních výkyvech vzduchu pomaleji vychládá, např. mezi dnem a nocí nebo při vypnutí otopné soustavy, a v létě cihelné stěny absorpcí tepla pomáhají zabránit přehřátí místností. Postupné přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty.

Schopnost cihelného materiálu přijímat a uvolňovat vlhkost zajišťuje bezproblémové zvládání kolísání vlhkosti vzduchu v místnosti. Cihelné tvarovky také velmi dobře tlumí hluk. Cihla je materiál nehořlavý, při výrobě se nepoužívají chemické přísady a z hotového výrobku se neuvolňují žádné chemické látky škodlivé pro zdraví člověka. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci.

Nová technologie zdění

Stále více se dnes začínají prosazovat broušené cihelné bloky pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru. Tyto bloky mají ložné plochy zabroušené do rovnoběžných rovin na milimetrovou přesnost a pro jejich spojování se používají speciální malty (lepidla) nebo polyuretanová pěna. Tepelné mosty v ložných spárách jsou minimální a zvyšují se tepelněizolační parametry zdiva.

Nový způsob zdění zajistí také úsporu času a nákladů na stavbu. Spotřeba zdicí malty poklesla o více než 80 %, snížily se nároky na dopravu a na zařízení staveniště. Do zdiva vnáší minimální množství technologické vlhkosti a tím se snižuje vlhkost hotového zdiva.

Společnost HELUZ nabízí pro zdění z broušených cihel dva druhy speciálních tenkovrstvých malt a polyuretanovou pěnu. Pro dosažení nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů zdiva doporučuje použít maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm.

Nahoru