Jak začít

Zahrada a okolí

Je třeba si také uvědomit, že zahrada roste do krásy postupně, během několika let, za předpokladu kvalitní a pravidelné údržby. Jako jste nezačali bez projektu stavět dům, neměli byste také zahradu zakládat bez předem promyšleného plánu.

Číst více...

Cihelný systém pro úsporné a zdravé bydlení

Rostoucí ceny energií zvýšily poptávku po stavebních materiálech, které díky svým parametrům zajistí energeticky úsporné bydlení. Materiál pro hrubou stavbu představuje přibližně desetinu celkových nákladů na stavbu, ale jeho vlastnosti významně ovlivňují výši výdajů na provoz domu i kvalitu jeho vnitřního prostředí.

Číst více...

Fasády, omítky, stěrky, podlahy, zateplení

Fasády a vnitřní omítky budov jsou většinou chápány a posuzovány z hlediska estetiky a životnosti. Je však nutno zamýšlet se nad tím, že se jedná o kontaktní plochy, které zásadně ovlivňují prostředí ve kterém žijeme. Určitě každý z nás dobře zná, jaký vliv na naši psychiku mají barvy, které nás doma obklopují.

Číst více...

Schody a schodiště

Schodiště je konstrukce, která umožní komunikační spojení různých výškových úrovní. Schodiště v domech obvykle spojují jednotlivá podlaží. Mají být pohodlná, dostatečně široká, osvětlená. Skládají se ze schodišťových ramen a podest. Volný prostor mezi rameny se nazývá zrcadlo. Schodišťové stupně vytvářejí jednotlivá ramena a jsou to prvky, které umožňují překonat určitou výšku a délku jedním normálním krokem. Horní plocha stupně se nazývá stupnice, přední plocha podstupnice a boční plochy se nazývají čela.

Číst více...

Výplně otvorů

Okno zajišťuje přirozené osvětlení interiéru, zprostředkovává větrání a umožňuje kontakt člověka s vnějším okolím. Patří mezi nejdůležitější funkční díly budovy. Požadují se od nich různé mechanické, tepelně technické, akustické a světelně technické vlastnosti a dlouhodobá odolnost vůči atmosférickým a jiným vlivům. Jejich mnohostranná funkce má rozhodující vliv na provoz budov, jejich vzhled a kvalitu vnitřního prostředí. V energetické bilanci mají specifické postavení, neboť bývají zdrojem mimořádných ztrát tepla v porovnání s neprůsvitným pláštěm a zároveň mohou poskytnout do bilance přínosy tepla ve formě tzv. tepelných zisků (např. sluneční svit).

Číst více...

Vytápění, ohřev teplé vody

Zařízením vytápění je nutné zabezpečit tepelnou pohodu v obytných, případně pracovních prostorech. Rozvoj stavebnictví, vývoj nových technologií a jejich snadná dostupnost od roku 1990 způsobili, že se v současnosti stavěné rodinné domy vyznačují sníženou spotřebou tepla na vytápění. V dnešní době je téměř nezbytností, resp. by mělo být samozřejmostí nejen stavět, ale i provozovat nízkoenergetické objekty a minimalizovat ztráty tepla infiltrací netěsnými obvodovými prvky, okny i dveřmi.

Číst více...

Nahoru